jiāo

 1. jiāo noun suburbs / outskirts
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '郊' n 1)
 2. jiāo proper noun Jiao
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '郊' n 3)
 3. jiāo proper noun Jiao
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国
  Notes: The name of a historic ritual (Guoyu '郊' n 2)

Also contained in

郊区京郊北郊四郊市郊孟郊近郊郊外郊野郊游荒郊城郊远郊

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 44 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 12
 • Scroll 2 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 — count: 12
 • Scroll 9 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 8
 • Scroll 3 Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 — count: 8
 • Scroll 2 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 — count: 7
 • Scroll 3 Abbreviated History of Monastics Written in the Song (Da Song Seng Shi Lue) 《大宋僧史略》 — count: 6
 • Scroll 43 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 — count: 6
 • Scroll 6 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 6
 • Scroll 1 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 5
 • Scroll 1 Po Xie Lun 《破邪論》 — count: 5

Collocations

 • 南郊 (南郊) 一名南郊 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》, Scroll 77 — count: 25
 • 郊祀 (郊祀) 如世祭壇郊祀之所 — Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》, Scroll 1 — count: 14
 • 郊庙 (郊廟) 勅郊廟不用牲牷 — A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》, Scroll 33 — count: 13
 • 郊迎 (郊迎) 王郊迎 — Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》, Scroll 7 — count: 11
 • 郊天 (郊天) 用郊天之樂 — A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》, Scroll 35 — count: 9
 • 西郊 (西郊) 自我西郊 — Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》, Scroll 72 — count: 5
 • 遇郊 (遇郊) 凡遇郊祀 — Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》, Scroll 1 — count: 4
 • 郊坛 (郊壇) 刊石立於郊壇 — Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》, Scroll 2 — count: 4
 • 郊祠 (郊祠) 郊祠四山日月星宿 — Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》, Scroll 1 — count: 3
 • 郊天祠 (郊天祠) 薶於南郊天祠之前 — Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》, Scroll 2 — count: 3