NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

chí

 1. chí verb to grasp / to hold
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: In the sense of 拿着 (CCD '持' 1; FE '持' 1; Unihan '持')
 2. chí verb to resist / to oppose
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 对抗 (CCD '持' 5)
 3. chí verb to sustain / to support / to keep / to uphold
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 支持 (CCD '持' 2; FE '持' 2; Unihan '持')
 4. chí verb to administer / to manage
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 主管 (CCD '持' 3; FE '持' 3)
 5. chí verb to control
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 控制 (CCD '持' 4)

Contained in

支持持续维持坚持保持主持可持续发展受持把持住持持久劫持挟持秉持执持持法佛修持奉持护持扶持持有持地菩萨持国持国天王持戒持戒波罗蜜持守东方持国天王念持持阿那金刚经持验记任持持之以恒慧持相持不下大方广总持宝光明经摄持受持七佛名号所生功德经持人菩萨经持世经六菩萨亦当诵持经持心梵天所问经阴持入经金总持佛说决定总持经决定总持经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会大毘卢舍那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏菩提幢标帜普通真言藏广大成就瑜伽大毘卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 226

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
持钵 持鉢 法服持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 33
衣持 衣持 著衣持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 25
比丘持 比丘持 眾多比丘持法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
持风 持風 二名持風 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6
法服持 法服持 法服持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
持幡盖 持幡蓋 擎持幡蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
擎持 擎持 擎持幡蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
持经戒 持經戒 佛去亦當持經戒 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4
持财宝 持財寶 又如人多持財寶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 4
守持 守持 守持不忘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
人中 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
名字 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
五百 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
世尊 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
食時道場 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
自在 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 6
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 65
取水滿 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 22
使越祇一者 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 21
取水 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
阿難然後 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
三衣 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
梵行 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
在家出家淨戒 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 13
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 13
瑠璃箜篌 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 11
三者經戒 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
食時 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 11