NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

亲 (親) qīn qìng

 1. qīn adjective related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 2. qīn verb to be intimate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 3. qìng adjective dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 4. qīn noun parents
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. qīn noun marriage
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 婚姻 in this sense
 6. qīn adjective personally
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 亲自 in this sense

Contained in

亲自母亲亲人亲密恭亲王亲民党亲戚亲属父亲亲爱亲切亲事亲热亲眼亲笔亲身亲生亲手亲友探亲乡亲世亲亲军亲兵亲信近亲亲王亲自相亲亲近林亲桑坡至亲亲密无间家亲亲临亲知天亲亲疏母亲节亲美亲情世亲菩萨天亲菩萨亲光尊者世亲宗亲亲吻尼揵亲子亲睦亲朋可亲

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 6 80
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 74

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
亲厚 親厚 若行者有親厚 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 17
善亲 善親 善親當知有四種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 12
亲似 親似 一者知事非親似如親 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 8
不可亲 不可親 何者不可親 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
亲里 親裡 宗族親里悲號哭泣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
亲侍 親侍 自吾親侍二十五年 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 6
来亲 來親 來親詣朝覲者 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
亲敬 親敬 卒見便親敬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
亲受 親受 親受是法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
亲觐 親覲 親覲問訊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
問訊 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
二十五 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
不能 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
朝覲 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
比丘比丘尼 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
我等次第如來 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
宣說 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
行者 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 8
無怨 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
四者 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
如此 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 7
冤仇 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
平等 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
爾時 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
如此 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 31 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 40