NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to doubt / to misbelieve
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 2. noun doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vicikitsā, Pāli: vicikicchā, Japanese: gi; one of the lower five fetters 五下分結 (BL 'vicikitsā'; FGDB '疑'; MW 'vicikitsA')
 3. verb to suspect
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

无疑疑问狐疑疑问代词嫌疑嫌疑人怀疑疑心迟疑疑惑疑难疑问句可疑置疑质疑毫无疑问疑事大梵天王问佛決疑经大威灯光仙人问疑经略释新华严经修行次第决疑论释净土群疑论净土十疑论西方要决释疑通规往生净土决疑行愿二门净土疑辨禅宗决疑集折疑论猜疑疑结疑网断三种疑惑疑悔释疑祛疑疑义心疑疑兵疑忌疑狱疑惧疑虑多疑不容置疑惊疑疑云疑念解疑疑难问题疑团疑难解答疑似

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 213
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 55 140

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
疑盖 疑蓋 疑蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 41
疑度 疑度 四為疑度致淨 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 31
生疑 生疑 以此生疑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 24
见闻疑 見聞疑 諸梵行者以見聞疑罪而發舉時 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 16
疑患 疑患 我心中生此疑患 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 15
疑使 疑使 疑使 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
离疑 離疑 亦離疑論 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
疑缠 疑纏 若生疑纏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 7
度疑 度疑 度疑淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
疑生 疑生 以疑生惡 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
汝等 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
無疑 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
自身猶如迷醉 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 6
阿難 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
有所 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
貪瞋癡忿 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 9
持戒 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 5
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
彼岸 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
彼岸 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3