NTI Reader
NTI Reader

不可 bù kě

  1. bù kě adjective cannot / should not / must not / forbidden / prohibited
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: (CC-CEDICT '不可'; Guoyu '不可' 1)
  2. bù kě adjective improbable
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
    Notes: (Guoyu '不可' 2)

Contained in

不可抗力不可逆转必不可少不可思议非_不可不可数名词四小不可轻不可思不可议不可量不可说不可称不可或缺佛说四不可得经四不可得经五不可思议禅定力不可思议龙力不可思议不可能不可避免不可侵犯不可磨灭不可解不可逆不可数不可缺少不可知论不可知主义不可靠不可一世不可收拾一发不可收拾不可抗拒不可分割不可开交不可挽回不可理喻不可分离神圣不可侵犯不可避不可导不可数集

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不可恃 不可恃 此親不可恃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 25
法不可 法不可 法不可壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
不可坏 不可壞 法不可壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
不可见 不可見 尚不可見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
不可亲 不可親 何者不可親 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
不可言 不可言 不可言是 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 6
世间不可 世間不可 四者一切世間不可樂想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
分不可 分不可 舍利分不可得 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
不可爱 不可愛 謂見不可愛色 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 5
不可乐 不可樂 四者一切世間不可樂想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5