NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

无有 (無有) wú yǒu

wú yǒu phrase is not
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

是法平等 无有高下无有对待

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
一切众生无有 一切眾生無有 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 16
无有损耗 無有損耗 無有損耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
无有虚妄 無有虛妄 無有虛妄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 10
婆罗门无有 婆羅門無有 婆羅門無有能與如來等者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
无有怯弱 無有怯弱 無有怯弱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 8
无有忧 無有憂 無有憂畏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
无有诤讼 無有諍訟 無有諍訟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
无有厌足 無有厭足 無有厭足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
无有爱 無有愛 則亦無有愛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
无有能 無有能 無有能轉者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
無有 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 23
無有損耗 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 25
無有 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
無有苦惱 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
無有 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無有各別 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
無有 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
無有 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
無有邪行 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
無有相逢 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
無有懈怠 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
無有 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
無有 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
無有窮盡 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
一一禮佛無有 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 9
增長充滿無有窮盡 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
無有出於 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
無有貪欲 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 47
無有度世方便 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 52
無有 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 102
無有真實 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 3
無有 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
過去未來現在無有 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 8
無有真道 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
無有 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 16