NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

众生 (眾生) zhòngshēng

zhòngshēng noun beings / all living things / all sentient beings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: sattva; (FGDB '眾生'; MW 'sattva')

Contained in

众生浊救众生度母众生相众生见一切众生观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法问制戒意本取不恼众生众生界众生心众生说众生无边誓愿度众生恩普度众生众生世间有情众生普济众生法音宣流众生喜菩萨畏因,众生畏果慈眼视众生令众生利益众生诸众生众生无我观众生

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
余众生 餘眾生 婆羅門及餘眾生普蒙大明 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 16
众生居 眾生居 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 15
其中众生 其中眾生 其中眾生不增不減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 11
众生身行 眾生身行 又知眾生身行不善 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 9
见众生 見眾生 見眾生苦厄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
众生始 眾生始 戱笑懈怠是眾生始 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
九众生 九眾生 所謂九眾生居 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
众生言 眾生言 餘眾生言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
说众生 說眾生 說眾生斷滅無餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 5
众生生 眾生生 眾生生垢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
眾生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
不害眾生 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
慈愍眾生 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
饒益眾生 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
眾生命終生光 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 30
五濁眾生 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 7
眾生愛著輪迴生死 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
調伏眾生 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
心慈眾生 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
悉知眾生意志 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
眾生不久 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
眾生 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
眾生 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
眾生 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 9
眾生 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 18
眾生差別 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
眾生 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 5
眾生 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
眾生國土天地 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 5
眾生 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 6
地獄眾生其中 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 39
至大地獄所有眾生 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 21
眾生因緣 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 7
天地眾生 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
眾生 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 19