NTI Reader
NTI Reader

众 (眾) zhòng

 1. zhòng adjective many / numerous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 许多 (CCD '众' 1; FE '眾' 1; GHDC '众' 1)
 2. zhòng noun masses / people / multitude / crowd
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '众' 2; FE '眾' 2; GHDC '众' 2; Unihan '眾')
 3. zhòng adverb again
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. zhòng pronoun everything / all
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 万事
 5. zhòng adjective various
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 各种
 6. zhòng adjective general / common / public
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 普遍 (FE '眾' 3)

Contained in

群众人民群众众生公众民众大众众志成城观众众多听众众人众所周知众议院出众公众事业信众大众化众生浊僧众美利坚合众国救众生度母守护众地母大众部四众天众人众众成就七众道俗七众梵众天诸众云众水众八部众众生相众生见众数清众悦众众造寺萨婆多众众集经民众图书馆解脱众众会五众众许摩诃帝经众经撰杂譬等集众德三昧经佛说温室洗浴众僧经温室洗浴众僧经观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 426
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 206
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 192
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 187
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 172
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 4 127
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 116
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 1 111
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 2 110
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 109

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
众中 眾中 佛於眾中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
诸天众 諸天眾 增益諸天眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
大比丘众 大比丘眾 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
伦众 倫眾 減損阿須倫眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
弟子众 弟子眾 三會弟子眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
众千 眾千 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
积众 積眾 積眾名香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
众伎乐 眾伎樂 辦諸香花及眾伎樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
刹利众 剎利眾 一曰剎利眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
众宝 眾寶 眾寶所成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4