NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

众 (眾) zhòng

 1. zhòng adjective many / numerous
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 许多 (CCD '众' 1; FE '眾' 1; GHDC '众' 1)
 2. zhòng noun masses / people / multitude / crowd
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '众' 2; FE '眾' 2; GHDC '众' 2; Unihan '眾')
 3. zhòng adverb again
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. zhòng pronoun everything / all
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 万事
 5. zhòng adjective various
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 各种
 6. zhòng adjective general / common / public
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonym discussion: this sense of 众 is the same as 普遍 (FE '眾' 3)

Contained in

群众人民群众众生公众民众大众众志成城观众众多听众众人众所周知众议院出众公众事业信众大众化众生浊僧众美利坚合众国救众生度母守护众地母大众部四众天众人众众成就七众道俗七众梵众天诸众云众水众八部众众生相众生见众数清众悦众众造寺萨婆多众众集经民众图书馆一切众生解脱众众会五众众许摩诃帝经众经撰杂譬等集众德三昧经佛说温室洗浴众僧经温室洗浴众僧经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 426

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
众中 眾中 佛於眾中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
诸天众 諸天眾 增益諸天眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
大比丘众 大比丘眾 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
众千 眾千 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
伦众 倫眾 減損阿須倫眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
弟子众 弟子眾 三會弟子眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
众宝 眾寶 眾寶所成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
刹利众 剎利眾 一曰剎利眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
积众 積眾 積眾名香 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
众伎乐 眾伎樂 辦諸香花及眾伎樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 34
大比丘二百五 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 25
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 29
大比丘二百五 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
爾時苾芻 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 31
滿摩城萬人 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
神通精進 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 12
琴瑟 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 27
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 35
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 31
大比丘二百五 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
與其 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 17
力士莫不涕泣 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 24
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 15
婆羅門 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 6
聲聞 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 12
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 11
梵志 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
苾芻 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 13
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
善法諸天 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 11
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1